Spring naar de inhoud

Mechanische engineering

Je productieproces in beweging krijgen en houden wordt voor een groot deel bepaald door de mechanische constructie. Hoe zit alles in mekaar? Hoe brengen we doelstelling en apparatuur samen tot één geoliede machine? Met onze mechanische inzichten en competenties brengen we alle parameters samen tot een efficiënt geheel.

Volgende

Conceptcreatie

NIVO denkt niet enkel over het juiste ontwerp en design voor jouw proces; wij maken onze technische materie en oplossingen ook verstaanbaar en tastbaar met conceptschetsen. Deze schetsen vormen de visuele leidraad door het ontwerpproces. Ze geven niet enkel een duidelijke weergave voor een vlotte communicatie tussen alle partijen. Ze leiden ook tot goed afgelijnde afspraken tussen engineering en klant.

Volgende

Product design

Een efficiënte prestatie van je machine is essentieel, maar het oog wil ook wat. Daarom kijken we bij het conceptdesign verder dan de technische vereisten en houden we ook rekening met ergonomische bediening, uitstraling en veiligheid. Van zodra we samen met jou de gebruikte materialen en afwerkingen bepaald hebben, combineren we alle elementen met de bestaande productietechnieken en verwerken we deze in het product design.

Volgende

3D-design en ontwerp

Met een 3D-design vertalen we het idee in werkbare mechanische stukken. We kiezen zowel de verschillende productieprocessen als afwerkingen en definiëren welke onderdelen aangekocht kunnen worden en welke we zelf moeten vervaardigen. Is het 3D-design klaar, dan maken we van elk productiestuk een 2D-tekening als communicatietool tussen engineers en de fabricage- & montageafdeling.

Volgende

Sterkteanalyses

Hoe weet je of je beoogde machine de noodzakelijke belasting zal weerstaan, nog voor ze geproduceerd is? Via sterkteberekeningen plaatsen we bepaalde volumes op de 3D-constructie, zodat we een visueel beeld krijgen van waar de hoge lasten liggen. Op deze manier kunnen we het design blijven optimaliseren en de beste afweging maken tussen materiaal, verbruik, sterkte en kosten.

Volgende

Flowanalyses

Gebruik je afzuigmonden op maat, dan is het belangrijk te checken of de afzuiging gelijkmatig wordt verdeeld en voldoet aan het nodige debiet. Dankzij gerichte simulaties controleren we niet enkel de invloed van de verschillende parameters. We krijgen bovendien een betere kijk tijdens het designproces en besparen je zo tijd én kosten die je zou investeren in de vele prototypes.

Volgende

3D-scan

Moet er een nieuwe constructie geïmplementeerd worden in één van je bestaande machines? Met een 3D-scan van dit toestel kunnen we zeer nauwkeurig te werk gaan, vermijden we meetfouten en versnellen we het designproces. Wil je je volledige productieomgeving herbekijken, dan biedt een 3D-scan een ander digitaal perspectief met soms verrassend nieuwe oplossingen. Als laatste gebruiken we 3D-scans ook voor reverse engineering om bestaande stukken op te meten en opnieuw te fabriceren.

Volgende

3D-printing

Met behulp van 3D-printing kunnen we prototypes maken van verschillende componenten en zo direct inspelen op het ontwerp, waardoor ook het hele designproces versnelt. Wordt het ontwerp ook technisch toegelaten, dan zijn de 3D-prints zelfs bruikbaar als definitieve vorm in de machine.

Volgende

Software engineering & development

Als automatiseringsbedrijf biedt NIVO zijn eigen software engineering volledig in huis. Dit gaat van de juiste hardware voor de juiste taak, het ontwerpen van de elektrische schema’s, het bouwen van de borden tot het volledig afstemmen van de besturing op de noden van de klant. Zo halen we – in nauwe samenwerking met mechanische engineering – dankzij onze software het maximale resultaat.

Standaardsoftware botst vaak tegen de eigen limieten, zeker als het op maatwerk aankomt. Enkel PLC-software is niet langer voldoende. Data moet gevisualiseerd worden, de werkvloer moet kunnen communiceren met een centrale database, andere toestellen willen connecteren met het bedrijfsnetwerk… Daarom ontwikkelt NIVO alle software voor zijn machines zelf en kunnen we alle aspecten van de automatisering naadloos op elkaar afstemmen. Zo breiden wij onze software- en kennisportfolio uit: van PLC- tot PC-software, van machine vision tot databases; van C#, python en SQL tot andere moderne talen.

Volgende

Product- en procesoptimalisatie

Tijden veranderen. En dat is voor de functionaliteit van je machines niet anders. Wat 10 jaar geleden razendsnel was, remt vandaag misschien alles af. Zo kan bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijke interface van toen niet langer volstaan in de hedendaagse werkomgeving om recepten of planning in te geven, terwijl deze reeds opgeslagen zijn op een database. Waardoor alles overgetypt moeten worden. Of is een machine voorzien van een hele reeks sensoren/controlepunten voor kwaliteitscontrole, maar wordt de data nergens opgeslagen of verwerkt.

De efficiëntie van je machines is dus niet enkel tijdsgebonden, maar ook afhankelijk van je werksituatie. Zo zien we dat de kloof tussen de fabrieksvloer en het kantoor telkens kleiner wordt. NIVO staat klaar om je bestaande machines en software te optimaliseren naar je eigen noden, maar ook naar de vragen van de markt.

Volgende

Elektrische engineering

Performante software vraagt de juiste hardware. Die op zijn beurt ook helemaal is afgestemd op het mechanische ontwerp van de volledige machine. Daarom houdt NIVO het gehele productieproces ‘in house’. Op die manier kan de beschikbare plaats optimaal benut worden. Krijgen de koeling en ventilatie voldoende aandacht. En kan in een vroeg stadium bepaald worden of de nodige componenten goed gedimensioneerd zijn, zodat ze het vereiste bewegingsprofiel halen en de noden van de klant volledig invullen.

Volgende

Industriële bordenbouw

Geen productieomgeving of machine zonder elektrische stuurkast. Maar wat als je besturing verouderd is, uitgebreid moet worden of toe is aan een upgrade? Dankzij onze ervaring in het bouwen van onze eigen machines, staan wij je graag bij in het ontwerp van de schema’s met het oog op je technische vereisten en het uiteindelijke doel. Niet enkel de oude overnemen met wat nieuwe componenten, maar ook nadenken over hoe wij je besturing beter voor je kunnen maken.

Volgende

Laten we samenwerken.

Maak een afspraak